Regnskapstjenester

Regnskapet er et viktig styringsverktøy, og vi er en gjeng med meget kompetente saksbehandlere som vil sørge for at din bedrift får et pålitelig regnskap levert til avtalt tidspunkt. Vi er i tillegg svært opptatt av fremtidige dataløsninger og effektivitet.

Målsetningen vår er å kunne betjene kunder fra alle bransjer og selskapsformer. Vi betjener i dag alt fra de minste enkeltpersonforetak til større bedrifter med opp mot 100 millioner i omsetning.

Våre tjenester innen regnskap omfatter blant annet:

  • Løpende regnskapsførsel med periodeavslutninger
  • «Papirløse» regnskap
  • Avstemming og dokumentasjon
  • Rapportering og kommentarer med nøkkeltall til regnskapet
  • Fakturering og purring
  • Årsoppgjør og utarbeidelse av ligningsdokumenter
  • Annen rapportering til det offentlige
  • Budsjettering
  • Rådgiving og styrebistand

Fremtidsrettede løsninger

Systemet vårt kan tilpasses slik kunden måtte ønske. Dette gjelder ulike løsninger for fakturering, innbetalinger, kassaimport eller direkte remittering. Vi har svært fleksible løsninger og kan også importere fra de fleste fakturaprogram eller kasseløsninger. Dette medfører at kunden selv kan være mer involvert i selve regnskapsutførelsen – hvis ønskelig. Når kunden har mulighet til å jobbe direkte på våre systemer, unngår vi dobbeltarbeid som manuell punching i ettertid medfører.

Elektronisk bilagsbehandling

Vi kan tilby direkte oppkobling mot vår server via internett, slik at kunden selv kan utføre en del av jobben.  Dersom kunden ønsker det kan alle bilag bli registrert elektronisk, slik at man til en hver tid vil ha full tilgang til de elektroniske fakturaene.  Dersom man benytter seg av elektronisk bilagshåndtering vil man til en hver tid ha en oppdatert reskontro, og vil på denne måten kunne ta ut en oppdatert og korrekt likviditetsoversikt.

Web-rapportering

Vår web-rapportering gjør det mulig for kunden å holde seg oppdatert til enhver tid,  ta ut rapporter og drille seg ned på bilagsnivå. På denne måten kan fakturaene hentes fram og vises på skjerm, men med muligheter for å sende på e-post eller skrive ut.

Prosjektrapporter

Vi har også spesialdesignet prosjektrapporter for ledere. Man får mulighet til å ta ut en spesifisert oversikt over alle prosjekter eller en enkelt prosjektrapport.  Det er mulig å drille seg ned på bilag og på den enkelte ansattes timeforbruk.  Rapportene kan enkelt eksporteres til regneark hvor lederen da har mulighet til å tilpasse og bearbeide rapporten til interne formål.

© Sør-Regnskap AS | Nettsider utviklet av Tress Design

^